Reference

Najznačajnije firme na našoj referentnoj listi u oblasti izrade idejnog rešenja i knjige standarda su:


Ministarstvo finansija RS

Telekom Srbija

Mobilna telefonija Srbije MTS

Victoria Group

Carlsberg Srbija

ABS Holdings MINEL

Gradska groblja Visoko (BiH)

Najznačajnije firme na našoj referentnoj listi u oblasti isporuke sredstava i opreme lične zaštite su:


MUP Srbije

Beogradska groblja

Telekom Srbija

JUB

Ball Packaging

Don kafa

Grand kafa

Zorka color

Zorka keramika

Ceasar security

Galeb group

Labset

Monterra

Nelt

Elixir food

Xerox

Telus

Golub petrol